Splošni pogoji poslovanja – spletna prodaja darilnih bonov

I. Splošno

Predmetni splošni pogoji veljajo za nakup darilnih bonov izdajatelja SloveNina, Turistično vodenje in svetovanje v turizmu, Nina Buh s.p., Vrtna ulica 8, 3210 Slovenske Konjice na spletni strani www.slovenina.com.

SloveNina, Turistično vodenje in svetovanje v turizmu, Nina Buh s.p. (prodajalec) kupcu spletne prodaje (kupcu) pred  nakupom omogoča vpogled v ponudbo in cene in storitve, ki so predmet darilnih bonov. Darilni boni so prenosljivi in so unovčljivi za storitve in izdelke, ki jih ponuja prodajalec.

Kupec prejme potrdilo o nakupu na e-naslov.

Spletna prodaja je omogočena 24 ur na dan.

Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli brez predhodnega obvestila, pri čemer je potrebno poudariti, da nakup kupca urejajo splošni prodajni pogoji, ki veljajo na dan oddaje nakupa.

II. Naročilo

Na spletni strani www.slovenina.com je vpogled v ponudbo darilnih bonov in vrednost le-teh.

Za vsak spletni nakup mora kupec soglašati s Pogoji spletne prodaje darilnih bonov. Kupec s potrditvijo nakupa darilnega bona izrecno soglaša, da je v celoti seznanjen z določili teh splošnih pogojev ter da jih v celoti sprejema in potrjuje.

Kupec pošlje naročilo preko elektronske pošte na naslov: info@slovenina.com.

Kupec ob naročilu posreduje naslednje podatke:

  • Ime in priimek, naslov
  • e-mail
  • telefonska številka.

III. Plačilo, prevzem

Kupnino za naročene darilne bone kupec poravna po predračunu prodajalca. Po opravljenem plačilu kupec preko elektronske pošte prejme darilni bon v obliki pdf, skupaj s potrdilom o plačilu.

IV. Odgovornost, preklic, zamenjava

Prodajalec ne nosi odgovornosti, če kupec sam ne prevzame naročenega darilnega bona prejetega v pdf obliki na e- naslov.

Prav tako prodajalec ne odgovarja, če kupec darilni bon izgubi, ga uniči ali kako drugače onemogoči njegovo uporabo. Prodajalec dvojnikov darilnih bonov ne izdaja.

Veljavnost darilnih bonov je 1 (eno) leto od dne izdaje. Koriščenje bona je potrebno predhodno rezervirati na naslov info@slovenina.com ali tel. št. +386 51 384 372. Imetnik darilni bon predloži (v fizični ali elektronski obliki) ob izvedbi storitve prodajalca.

Zamenjava darilnega bona za gotovino oz. denar ni možna. Po dogovoru je izjemoma možno podaljšanje njegove veljavnosti. Zamenjava v primeru izgube, uničenja ali poškodovanja ni možna. V teh primerih kupec tudi ni upravičen do nobenega povračila. Darilni bon je možno unovčiti samo v celoti in ga je mogoče uporabiti le enkrat.

Darilni bon je veljaven v okviru podatkov, ki so na njem zapisani:

  • identifikacijska številka
  • storitev za katero je bon izdan
  • datum izdaje bona
  • veljavnost in unovčljivost bona

Kupec je upravičen uveljavljati  prodajalčevo odgovornost za stvarne napake v rokih in skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

Kupec ima pravico, da prodajalcu v 7 dneh od prevzema naročenega darilnega bona sporoči, da od pogodbe odstopa ter hkrati prodajalcu vrne darilne bone, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo darilni bon za namen izven svoje pridobitne dejavnosti). Strošek vračila bonov bremeni v tem primeru kupca.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora kupec z nedvoumno izjavo obvestiti prodajalca (SloveNina, Nina Buh s.p., Vrtna ulica 8, 3210 Slovenske Konjice; info@slovenina.com) o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti).

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

V. Varnost in zasebnost osebnih podatkov

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrani podatki bodo uporabljeni izključno v namene, za katere so bili zbrani oz. so jih posredovali kupci ter za izboljšanje uporabe spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim osebam, razen v primeru ko to določa zakon. Storili bomo vse, da podatke uporabnikov spletne strani zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Vsi podatki, ki jih posreduje kupec, bodo v izključni lasti prodajalca ter varovani v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje varstvo osebnih podatkov. Uporabljeni bodo samo s kupčevim privoljenjem in tako, da bo prodajalec lahko zagotovil nemoteni proces nakupa. Na željo kupca se bodo uporabili tudi za posredovanje obvestil, ponudb, novosti.

VI. Razno

Za vse pritožbe, preklice naročil, reklamacije in dodatne informacije o naročanju ter nakupu sta kupcu na razpolago tel. št. +386 51 384 372 in elektronski naslov info@slovenina.com.

Prodajalec skladno s 3. odst. 32. čl. Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca  IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh splošnih pogojih.

Potrdilo o nakupu, ki ga kupec prejme po elektronski pošti, ne velja namesto darilnega bona in z njim kupec ne more uveljavljati plačane storitve. Kupec se mora izkazati izključno z darilnim bonom, ki ga prejme na e-naslov v pdf obliki (v elektronski ali fizični obliki).